Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Şirketinizin ülke içinde veya yurt dışında sürdürebilir büyümesini desteklemek için karşılıklı kazanım ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda geniş ürün yelpazemizi sunuyor ve operasyonel olarak sizlere verimlilik sağlıyoruz.

Özel sektördeki ihracat odaklı müşterilerimize rekabetçi piyasa koşullarında sürdürülebilir, uzun vadeli finansman sağlıyoruz. Projeniz için sektör uzmanlığı, proje değerlendirmesi ve katma değerli bir hizmet sunuyoruz. Kredi ürünlerimiz arasında kurumsal krediler ve proje finansmanı krediler bulunmaktadır. Şirketinizin nakdi ve gayri nakdi ihtiyaçlarını karşılayacak kısa, orta ve uzun vadeli finansman yapılarını ihtiyacınıza yönelik rekabetçi faiz oranlarıyla sunuyoruz.

Nakdi Krediler

 • Rotatif Krediler : Belirlenen vade ve limit içinde serbestçe kullanılan, faiz oranı para piyasalarındaki gelişmelere göre değişen kredilerdir.
 • Spot Krediler : Piyasa koşullarındaki gelişmeler göz önüne alınarak kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandırılan kredilerdir.
 • Döviz Kredileri : Yabancı para döviz cinsinden verilen krediler.
 • Taksitli Krediler: Firmanızın nakit ihtiyaçları için dönemsel taksitli kredi avantajlarımızdan yararlanabilirsiniz.
 • Proje Kredileri : Firmaların, yatırım, işletme sermayesi vb. ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamda geliştirmeyi tasarladıkları projelerinin desteklenmesi amacıyla kullandırılmaktadır.
 • Iskonto-İştira Kredileri : Ticari işlemlerden doğmuş olan ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde dönüşmesini sağlayan kredi türüdür. Ticari senedin ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olması durumunda "İskonto Kredisi" olarak; ticari senedin ödeme yerinin belediye sınırları dışında olması durumunda "İştira Kredisi" olarak kullandırılır
 • Dış Ticaret Kredileri : Dış ticaret işlemlerinin finansmanı için kredi imkanlarımızdan faydalanabilirsiniz.

 

Garanti ve Teminat Mektupları

Yurtiçi ve uluslararası ticaret birçok zorluklar içerir ve bu zorlukları aşmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duymaktayız. Türkiye'nin önemli coğrafi konumu, stratejik açıdan önemli alanlara ve doğal kaynaklara erişimi kolaylaştırmaktadır. Tarih boyunca iki kıta arasında hem bariyer hem de köprü görevi görmüştür. Bu nedenle ithalat ve ihracat faaliyetleri, geleneksel olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamış ve bu ortamda Hedef Yatırım Bankası, müşterilerine Ticaret Finansmanı çözümleri sağlamak rolünü üstlenmiştir. Sorumluluğumuz ve Garanti ve Teminat mektubu konularındaki yüksek düzey uzmanlığımız, tüm işlemlerinizin profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

Dış Ticaret Finansmanı

Dış Ticaret Finansmanı ürünlerimiz kapsamında, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş İhracata yönelik finansman sunabiliriz:

 • İhracat Öncesi Finansmanı
 • İhracat Sonrası Finansmanı
 • İthalat Finansmanı 
 • Kredi Mektuplarının Yeniden Finanse Edilmesi

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Copyright © 2024

SAYFA BAŞINA DÖN