Yatırım Bankacılığı

Yatırım Bankacılığı

Yatırım bankacılığı uzmanlarımız, tasarladığımız yenilikçi stratejiler ve kişiye özel çözümler kadar, fikirlerimizin kalitesiyle de tanınmışlardır. Tamamı bankanın sermaye gücü ve bütünlüğü ile desteklenmiş, kusursuz ve mükemmel şekilde ürün, hizmet ve araştırma çözümleri sunuyoruz. Bankamız, bilanço içi ve dışı fonlama, birleşme ve satın alma, elden çıkarma ve devralma savunma stratejileri ile borç ve hisse senedi arzları ile ilgili danışmanlığı da içeren çok çeşitli yatırım bankacılığı ürün ve hizmeti sunmaktadır. Yatırım Bankacılığı kolumuz aşağıdaki hizmetleri içermektedir;

Borçlanma Araçları ile Finansman Hizmetleri

Krediye alternatif ürünler ile Müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Borçlanma araçları hizmetlerimiz, finansman ihtiyacı olan ihraççı kuruluşlar için basit aracılık işlemleri sunulmasından, yapılandırılmış finansman ürünlerine, teminatlı borçlanma araçlarına, bilanço dışı finansman ürünlerine ve döviz kuru riskine karşı koruma ve türev işlemlere ve borç yönetimi danışmanlığına kadar uzanan bir dizi aracılık ve danışmanlık hizmeti içermektedir.

Finansman sağlayan müşterimiz tarafından belirli tarihte geri ödeme yükümlülüğü bulunan kredi benzeri konvansiyonel ürünlerin yanı sıra, geri ödemesi tamamen bir nakit akışından beslenen diğer finansman ürünlerinin dizaynı ve tüm bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışında satışı hizmetleri ile finansman sağlama konusunda bankacılık ve sermaye piyasalarının birleştiği eksiksiz bir ürün yelpazesi sunulmaktadır.

  • Tahvil
  • Finansman Bonosu
  • Eurobond
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
  • Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
  • Kira Sertifikaları (sukuk)

Halka Arzla Finansman Hizmetleri

Kurumsal müşteri tabanımız için sermaye, sermayeye dönüştürülebilir tahvil ve sermaye benzeri finansmanlar gibi özkaynak çözümler de sunulmaktadır.

Bir yatırımını finanse etmek amacıyla uzun vadeli özkaynak türü finansman ihtiyacı olan müşterilerimize, şirketlerinin halka açılması ve finansman sağlaması konusunda hem aracılık hem de danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Halka arz öncesinde, Şirket’in sermaye piyasasına ve regülasyonlara hazırlanmasından, hisse senetlerinin halka arzına kadar geçen sürecin adım adım projelendirilmesi ve yönetimi Bankamızca yapılmaktadır. Bu çerçevede Halka açılma ve halka açık şirket olma yolunda yapılması gereken tüm hukuki ve finansal işlemler, ek olarak halka açılma öncesi ve sonrasında yatırımcı ilişkilerinin yönetimi ve halka açılma ile birlikte ortaya çıkan kamuyu aydınlatma yükümlülüklerin takibi gibi konularda aracılık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şirket Birleşme ve Satın Alma İşlemleri

Yatırım Bankacılığı ekibi birleşmeler ve satın almalar konusunda, çeşitli kurum ve kuruluşları stratejik karar alma süreçlerinde desteklemektedir. Birleşme ve satın alma ekibimiz, yerel ve uluslararası birleşme ve satın almalarda ve çok karmaşık işlemlerde de kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir. Birleşme, devralma, bölünme, kısmen ve tamamen satış, kaldıraçlı satın almalar, özelleştirmeler, yeniden yapılandırma ve devralma savunması gibi konularda da danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Satış Tarafı Danışmanlığı: Hedef Yatırım Bankası, iş birimlerini veya varlıklarını elden çıkarmak isteyen özel işletmelerin ve kurumsal müşterilerin satıcılarını temsil eder. Satış tarafı danışmanlığı rolünde, her bir potansiyel alıcının işletme stratejileri konusundaki farkındalığımız; müzayede süreci üzerindeki iddialı kontrolümüz, uygulamalı durum tespiti yönetimimiz ve becerikli müzakere becerileri gibi işteki temel değer etkenlerini belirleme ve iletme yeteneğimizle güvenilir hizmetler sunuyoruz.  

Alış Taraf Temsilciliği: Hedef Yatırım Bankası, şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için çalışır, potansiyel hedefleri kategorize eder, finansal ve entegrasyon modellerini inşa eder, kurumsal finans çözümleri geliştirir ve müşterimiz adına müzakerelerde bulunur.  

Şirket Değerlemeleri: Bir işletmenin, varlığın veya ürün zincirinin piyasa değerini tahmin etmek için sektöre özgü bilgi gereklidir. Araştırma ve finans uzmanlarımız, alım ve satım tarafı temsilciliğimizde güçlü bir temel oluşturan değerleme çalışması için gerekli analitik araçları kullanır. Duyurulan tüm satın alımları ve karşılaştırılabilir işlemleri günlük olarak yakından takip ediyor, bunları belirli endüstri sektörleri ve segmentleri için sınıflandırmalar halinde düzenliyoruz.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Copyright © 2024

SAYFA BAŞINA DÖN