Ekibimize Katılın

Ekibimize Katılın

Hedef Yatırım Bankası İnsan Kaynakları olarak; sektördeki yenilikleri keşfeden, enerjisi yüksek, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, kişisel hedeflerini örgütsel hedeflerle birleştirerek en doruk noktalara taşıyabilecek, farklı vizyon, beceri ve teknik niteliklere sahip ekibinin ve insan kaynağının en değerli kaynak olduğunun bilinciyle büyümeye devam etmek misyon ve motivasyonumuzdur.

İnsan Kaynakları Uygulamamız

Bankamız çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket edilir. İnsan kaynakları uygulamalarında, etik değerlerin gözetildiği, takım ruhunun ön planda tutulduğu, paylaşımcı, katılımcı ve yaratıcılığa değer veren sağduyulu bir kültürün oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına gayret edilir. Etik değerlerin ve genel davranış kurallarının uygulandığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin gözetildiği bir iş ortamı sağlanmasına özen gösterilir.

Hedef Yatırım Bankası İnsan Kaynakları Politikasında fırsat eşitliğini esas alarak performans, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve terfi aşamalarında çalışanlarımızın yetkinliklerini göz önünde bulundurur. Terfi ve ücretlendirme sistemi performans odaklı bir yaklaşıma dayandırılarak fırsat eşitliği ve kişisel gelişim gözetilir.

İşe Alım ve Kariyer Yönetimi

İşe Alım

Bankamız, güncel çağdaş bilgilerle donanımlı çalışanların, dinamik ve yaratıcı özelliklerini dikkate alarak geleceklerini beklentilerine göre şekillendirmelerine imkan vermek ve yürütmekte oldukları görevlerde başarılarını ve verimlerini arttırıcı eğitim fırsatı yaratmak ilk ve temel yaklaşımımızdır.

Kariyer Yönetimi

Bankamız, insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlara verilen eğitimlerle birlikte, teknik yeterlilikleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst düzeylere gelme istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön verilmektedir.

Eğitim

Bankamız, hedeflerine uygun olarak hazırlanan eğitim planlamasını her çalışanın niteliğini, mesleki bilgi ve becerilerini dikkate alınarak kurgulamaktadır.

Çalışanlarımızın her birinin gelişime açık bir yetenek olduğunun bilinciyle tasarlanan eğitim planlamasında; kariyerlerine artı değer katmalarını desteklemek, iş sonuçlarında ve kişisel gelişimlerinde başarılı sonuçlar elde etmelerini sağlamak, banka insan kaynakları eğitim ve kariyer yönetimimizin motivasyonu olmuştur.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Sektör araştırmalarına dayalı ve ekonomik koşullara uygun şekilde oluşturulan Bankamız Ücretlendirme Politikası, kurum içi adalet dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Yan Haklarımız;

  • Grup Özel Sağlık Sigortası (Bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da grup özel sağlık sigortası kapsamındadır),
  • Yemek Kartı,
  • Yol Ücreti,
  • Pozisyona göre cep telefonu hattı ve araçtan oluşur.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Copyright © 2024

SAYFA BAŞINA DÖN