Finansal Müşteri Ücret ve Komisyonlar

Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Azami Ücret ve Komisyonlar

Sıra No   Hizmet Türü Para Birimi Asgari Tutar Asgari
Oran
Azami Tutar Azami
Oran
Açıklama Güncelleme Tarihi
  1 Bireysel Krediler       
  1.1 Tahsis Ücreti       
1 1.1.1 Konut Finansmanı    TRY       %0,50 Maksimum azami oran kadar tahsis ücreti tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 02.01.2024
2 1.1.2 Taşıt Kredisi TRY       %0,50 Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. 02.01.2024
3 1.1.3 İhtiyaç Kredisi    TRY       %0,50 Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. 02.01.2024
  1.2 Ekspertiz Ücreti       
4 1.2.1 Konut Finansmanı    TRY         Ekspertiz hizmeti için oluşan ve üçüncü kişilere, kurum/kuruluşlara ödenen masraflar Müşteriden tahsil edilir. BSMV’den muaftır. 02.01.2024
5 1.2.2 Taşıt Kredisi                 
  1.3 Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti       
6 1.3.1 Konut Finansmanı    TRY         Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. Kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteri’ye aittir. 02.01.2024
7 1.3.2 Taşıt Kredisi    TRY         BSMV hariçtir. Kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteri’ye aittir. 02.01.2024
8 1.3.3 İhtiyaç Kredisi                 
  1.4 Erken Ödeme Tazminatı        
9 1.4.1 Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay    TRY   %2,00   %2,00 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması, kredi faiz oranında indirim yapılması veya kredinin kapatılması halinde erken ödenen anapara tutarı üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ödeme tazminatı her halükarda yapılacak faiz indirimini aşmayacaktır. BSMV'den muaftır. 02.01.2024
10   1.4.2 Konut Finansmanı Kalan Vadesi <36 ay    TRY   %1,00   %1,00 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması, kredi faiz oranında indirim yapılması veya kredinin kapatılması halinde erken ödenen anapara tutarı üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ödeme tazminatı her halükarda yapılacak faiz indirimini aşmayacaktır. BSMV'den muaftır. 02.01.2024
  2. Mevduat /Katılım Fonu(TL/YP)       
  2.1 Para Çekme Ücreti     
  2.1.1 Diğer Şubeden Para Çekme        
11 2.1.1.1 Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme Şube                
12 2.1.1.2 Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme Şube  Rutin Dışı              
13 2.1.1.3 Yurtdışı Diğer Şubeden Para Çekme Şube                
14 2.1.1.4 Yurtdışı Diğer Şubeden Para Çekme Şube  Rutin Dışı              
15 2.1.1.5 Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme Nakit Çekim Ofisi                
16 2.1.1.6 Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme Nakit Çekim Ofisi  Rutin Dışı              
17 2.1.1.7 Yurtiçi Diğer Şubeden Kredi Kartı İle Para Çekme Şube                
18 2.1.1.8 Yurtiçi Diğer Şubeden Kredi Kartı İle Para Çekme Şube  Rutin Dışı              
19 2.1.1.9 Yurtdışı Diğer Şubeden Kredi Kartı İle Para Çekme Şube                
20 2.1.1.10 Yurtdışı Diğer Şubeden Kredi Kartı İle Para Çekme Şube  Rutin Dışı              
21 2.1.1.11 Nakit Çekim Ofisinden Kredi Kartı İle Para Çekme Nakit Çekim Ofisi                
22 2.1.1.12 Nakit Çekim Ofisinden Kredi Kartı İle Para Çekme Nakit Çekim Ofisi  Rutin Dışı              
23 2.1.1.13 Yurtiçi Diğer Şubeden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme Şube                
24 2.1.1.14 Yurtiçi Diğer Şubeden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme Şube  Rutin Dışı              
25 2.1.1.15 Yurtdışı Diğer Şubeden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme Şube                
26 2.1.1.16 Yurtdışı Diğer Şubeden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme Şube  Rutin Dışı              
27 2.1.1.17 Nakit Çekim Ofisinden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme Nakit Çekim Ofisi                
28 2.1.1.18 Nakit Çekim Ofisinden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme Nakit Çekim Ofisi  Rutin Dışı              
  2.1.2 ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme       
29 2.1.2.1 Yurtiçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme - ATM                
30 2.1.2.2 Yurtiçi Kartlarla Yurtdışı Kendi ATM'lerinden Para Çekme - ATM                
31 2.1.2.3 Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATM'lerden Para Çekme - ATM                
32 2.1.2.4 Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATM'lerden Bakiye Görüntüleme - ATM                
33 2.2.2.5 Mobil Kanal/Dijital Uygulamalar Aracılığıyla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme - ATM                
  2.1.3 İsme Gelen EFT Ödenmesi       
  2.1.3.1 EFT Ödenmesi  - İsme Gelen -Şube      
34 2.1.3.1.1 İsme Ödeme - Şube   TRY   %0,48   %0,48 BSMV hariçtir 02.01.2024
35 2.1.3.1.2 İsme Limit Üstü Ödeme - Şube   TRY   %0,48   %0,48 BSMV hariçtir 02.01.2024
36 2.1.3.1.3 İsme Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında Ödeme - Şube   TRY   %0,48   %0,48 BSMV hariçtir 02.01.2024
  2.1.3.2 EFT Ödenmesi  - İsme Gelen -ATM    
37 2.1.3.2.1 İsme Ödeme - ATM                
38 2.1.3.2.2 İsme Limit Üstü Ödeme - ATM                
39 2.1.3.2.3 İsme Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında Ödeme - ATM                
  2.1.4. İsme Gelen Havale Ödenmesi       
  2.1.4.1 Havale Ödemesi - İsme Gelen -Şube    
40 2.1.4.1.1 İsme Gelen Havale Ödeme - Şube                
41 2.1.4.1.2 İsme Limit Üstü Ödeme - Şube                
42 2.1.4.1.3 İsme Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında Ödeme - Şube                
  2.1.4.2 Havale Ödemesi - İsme Gelen -ATM    
43 2.1.4.2.1 İsme Gelen Havale Ödeme - ATM                
44 2.1.4.2.2 İsme Limit Üstü Ödeme - ATM                
45 2.1.4.2.3 İsme Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında Ödeme - ATM                
  3 Para ve Kıymetli Maden Transferleri (TL/YP)        
  3.1 EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti       
  3.1.1 EFT - Gönderilmesi       
  3.1.1.1 EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta- Şube    
46 3.1.1.1.1 EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300                
47 3.1.1.1.2 EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
48 3.1.1.1.3 EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
49 3.1.1.1.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300               
50 3.1.1.1.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100               
51 3.1.1.1.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
52 3.1.1.1.7 Düzenli EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300                
53 3.1.1.1.8 Düzenli EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100              
54 3.1.1.1.9 Düzenli EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
  3.1.1.2 EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM      
55 3.1.1.2.1 EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300              
56 3.1.1.2.2 EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
57 3.1.1.2.3 EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
58 3.1.1.2.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300              
59 3.1.1.2.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100              
60 3.1.1.2.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
61 3.1.1.2.7 Düzenli EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300               
62 3.1.1.2.8 Düzenli EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
63 3.1.1.2.9 Düzenli EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.1.1.3 EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Şube    
64 3.1.1.3.1 EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300  TRY 21,10   21,10   BSMV hariçtir 09.01.2024
65 3.1.1.3.2 EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100 TRY 42,21   42,21   BSMV hariçtir 09.01.2024
66 3.1.1.3.3 EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +  TRY 422,10   422,10   BSMV hariçtir 09.01.2024
67 3.1.1.3.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300              
68 3.1.1.3.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100              
69 3.1.1.3.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
70 3.1.1.3.7 Düzenli EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300   TRY 4,22   4,22   BSMV hariçtir 09.01.2024
71 3.1.1.3.8 Düzenli EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100 TRY 8,44   8,44   BSMV hariçtir 09.01.2024
72 3.1.1.3.9 Düzenli EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +  TRY 105,52   105,52   BSMV hariçtir 09.01.2024
  3.1.1.4 EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM    
73 3.1.1.4.1 EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300              
74 3.1.1.4.2 EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
75 3.1.1.4.3 EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
76 3.1.1.4.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300              
77 3.1.1.4.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100              
78 3.1.1.4.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
79 3.1.1.4.7 Düzenli EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300              
80 3.1.1.4.8 Düzenli EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
81 3.1.1.4.9 Düzenli EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.1.1.5 EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - İnternet      
82 3.1.1.5.1 EFT Gönderimi İnternet 1 - 4.300 TRY 4,22   4,22   BSMV hariçtir 09.01.2024
83 3.1.1.5.2 EFT Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100 TRY 8,44   8,44   BSMV hariçtir 09.01.2024
84 3.1.1.5.3 EFT Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +  TRY 105,52   105,52   BSMV hariçtir 09.01.2024
85 3.1.1.5.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 1 - 4.300               
86 3.1.1.5.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 4.300,01 - 211.100              
87 3.1.1.5.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 211.100,01 TL +               
88 3.1.1.5.7 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 1 - 4.300 TRY 4,22   4,22   BSMV hariçtir 09.01.2024
89 3.1.1.5.8 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100 TRY 8,44   8,44   BSMV hariçtir 09.01.2024
90 3.1.1.5.9 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +  TRY 105,52   105,52   BSMV hariçtir 09.01.2024
  3.1.1.6 EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi      
91 3.1.1.6.1 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
92 3.1.1.6.2 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
93 3.1.1.6.3 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
94 3.1.1.6.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 1 - 4.300              
95 3.1.1.6.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
96 3.1.1.6.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
97 3.1.1.6.7 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
98 3.1.1.6.8 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
99 3.1.1.6.9 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
  3.1.1.7 EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal    
100 3.1.1.7.1 EFT Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300   TRY 4,22   4,22   BSMV hariçtir 09.01.2024
101 3.1.1.7.2 EFT Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100 TRY 8,44   8,44   BSMV hariçtir 09.01.2024
102 3.1.1.7.3 EFT Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +  TRY 105,52   105,52   BSMV hariçtir 09.01.2024
103 3.1.1.7.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 1 - 4.300                
104 3.1.1.7.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100              
105 3.1.1.7.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
106 3.1.1.7.7 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300  TRY 4,22   4,22   BSMV hariçtir 09.01.2024
107 3.1.1.7.8 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100 TRY 8,44   8,44   BSMV hariçtir 09.01.2024
108 3.1.1.7.9 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +  TRY 105,52   105,52   BSMV hariçtir 09.01.2024
  3.1.1.8 EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Şube     
109 3.1.1.8.1 EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300               
110 3.1.1.8.2 EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100              
111 3.1.1.8.3 EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
112 3.1.1.8.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300                
113 3.1.1.8.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100               
114 3.1.1.8.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
115 3.1.1.8.7 Düzenli EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300                
116 3.1.1.8.8 Düzenli EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100              
117 3.1.1.8.9 Düzenli EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
  3.1.1.9 EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM    
118 3.1.1.9.1 EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300               
119 3.1.1.9.2 EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
120 3.1.1.9.3 EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
121 3.1.1.9.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300                
122 3.1.1.9.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100               
123 3.1.1.9.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
124 3.1.1.9.7 Düzenli EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300                
125 3.1.1.9.8 Düzenli EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
126 3.1.1.9.9 Düzenli EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.1.1.10 EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - İnternet    
127 3.1.1.10.1 EFT Gönderimi İnternet 1 - 4.300                
128 3.1.1.10.2 EFT Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100               
129 3.1.1.10.3 EFT Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
130 3.1.1.10.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 1 - 4.300                
131 3.1.1.10.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 4.300,01 - 211.100              
132 3.1.1.10.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 211.100,01 TL +               
133 3.1.1.10.7 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 1 - 4.300                
134 3.1.1.10.8 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100               
135 3.1.1.10.9 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
  3.1.1.11 EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi    
136 3.1.1.11.1 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
137 3.1.1.11.2 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100               
138 3.1.1.11.3 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
139 3.1.1.11.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 1 - 4.300               
140 3.1.1.11.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100               
141 3.1.1.11.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
142 3.1.1.11.7 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300              
143 3.1.1.11.8 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
144 3.1.1.11.9 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
  3.1.1.12 EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal    
145 3.1.1.12.1 EFT Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300                
146 3.1.1.12.2 EFT Gönderimi Mobil Kanal 14.300,01 - 211.100               
147 3.1.1.12.3 EFT Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
148 3.1.1.12.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 1 - 4.300               
149 3.1.1.12.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100              
150 3.1.1.12.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
151 3.1.1.12.7 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300              
152 3.1.1.12.8 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
153 3.1.1.12.9 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
  3.1.1.13 EFT Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan  / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Şube    
154 3.1.1.13.1 EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300                
155 3.1.1.13.2 EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
156 3.1.1.13.3 EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
157 3.1.1.13.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300                
158 3.1.1.13.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100               
159 3.1.1.13.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
160 3.1.1.13.7 Düzenli EFT Gönderimi Şube 1 - 4.300               
161 3.1.1.13.8 Düzenli EFT Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
162 3.1.1.13.9 Düzenli EFT Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
  3.1.1.14 EFT Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan  / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM      
163 3.1.1.14.1 EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300               
164 3.1.1.14.2 EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
165 3.1.1.14.3 EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
166 3.1.1.14.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300                
167 3.1.1.14.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100              
168 3.1.1.14.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
169 3.1.1.14.7 Düzenli EFT Gönderimi ATM 1 - 4.300                
170 3.1.1.14.8 Düzenli EFT Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
171 3.1.1.14.9 Düzenli EFT Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.1.1.15 EFT Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan  / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - İnternet     
172 3.1.1.15.1 EFT Gönderimi İnternet 1 - 4.300               
173 3.1.1.15.2 EFT Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100               
174 3.1.1.15.3 EFT Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
175 3.1.1.15.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 1 - 4.300                
176 3.1.1.15.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 4.300,01 - 211.100               
177 3.1.1.15.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı İnternet 211.100,01 TL +               
178 3.1.1.15.7 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 1 - 4.300                
179 3.1.1.15.8 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100               
180 3.1.1.15.9 Düzenli EFT Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
  3.1.1.16 EFT Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan  / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi       
181 3.1.1.16.1 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
182 3.1.1.16.2 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
183 3.1.1.16.3 EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
184 3.1.1.16.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 1 - 4.300               
185 3.1.1.16.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
186 3.1.1.16.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
187 3.1.1.16.7 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
188 3.1.1.16.8 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100                
189 3.1.1.16.9 Düzenli EFT Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
  3.1.1.17 EFT Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan  / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal      
190 3.1.1.17.1 EFT Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300                
191 3.1.1.17.2 EFT Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
192 3.1.1.17.3 EFT Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
193 3.1.1.17.4 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 1 - 4.300              
194 3.1.1.17.5 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
195 3.1.1.17.6 EFT Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
196 3.1.1.17.7 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300               
197 3.1.1.17.8 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
198 3.1.1.17.9 Düzenli EFT Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
  3.1.1.18 EFT Gönderilmesi - Altın       
  3.1.1.18.1 EFT Gönderimi       
199 3.1.1.18.1.1 1-10 gr                 
200 3.1.1.18.1.2 11-100 gr                 
201 3.1.1.18.1.3 101-250 gr                 
202 3.1.1.18.1.4 251-500 gr                 
203 3.1.1.18.1.5 501 gr ve üzeri                 
  3.1.1.18.2 EFT Gönderimi Rutin Dışı       
204 3.1.1.18.2.1 1-10 gr                 
205 3.1.1.18.2.2 11-100 gr                 
206 3.1.1.18.2.3 101-250 gr                 
207 3.1.1.18.2.4 251-500 gr                 
208 3.1.1.18.2.5 501 gr ve üzeri                 
  3.1.1.18.3 Düzenli EFT Gönderimi       
209 3.1.1.18.3.1 1-10 gr                 
210 3.1.1.18.3.2 11-100 gr                 
211 3.1.1.18.3.3 101-250 gr                 
212 3.1.1.18.3.4 251-500 gr                 
213 3.1.1.18.3.5 501 gr ve üzeri                 
  3.1.2 EFT - İadesi / Devri       
214 3.1.2.1 EFT - İadesi / Devri               
  3.2 Havale    
  3.2.1 Havale Gönderilmesi       
  3.2.1.1 Havale Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe - Şube    
215 3.2.1.1.1 Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300                
216 3.2.1.1.2 Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100                
217 3.2.1.1.3 Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
218 3.2.1.1.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300                
219 3.2.1.1.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100               
220 3.2.1.1.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100 ,01 TL +               
221 3.2.1.1.7 Düzenli Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300                
222 3.2.1.1.8 Düzenli Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
223 3.2.1.1.9 Düzenli Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
  3.2.1.2 Havale Gönderilmesi - Kasadan - TCKN İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe - ATM    
224 3.2.1.2.1 Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300                
225 3.2.1.2.2 Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
226 3.2.1.2.3 Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
227 3.2.1.2.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300                
228 3.2.1.2.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100                
229 3.2.1.2.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
230 3.2.1.2.7 Düzenli Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300                
231 3.2.1.2.8 Düzenli Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
232 3.2.1.2.9 Düzenli Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.2.1.3 Havale Gönderilmesi - Kasadan - Kredi/Banka Kartı İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM    
233 3.2.1.3.1 Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300               
234 3.2.1.3.2 Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
235 3.2.1.3.3 Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
236 3.2.1.3.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300                
237 3.2.1.3.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100               
238 3.2.1.3.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
239 3.2.1.3.7 Düzenli Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300               
240 3.2.1.3.8 Düzenli Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
241 3.2.1.3.9 Düzenli Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.2.1.4 Havale Gönderilmesi - Hesaptan  / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Şube    
242 3.2.1.4.1 Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300  TRY 10,55   10,55   BSMV Hariçtir 09.01.2024
243 3.2.1.4.2 Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100   TRY 21,11   21,11   BSMV Hariçtir 09.01.2024
244 3.2.1.4.3 Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +  TRY 211,05   211,05   BSMV Hariçtir 09.01.2024
245 3.2.1.4.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300                
246 3.2.1.4.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100               
247 3.2.1.4.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
248 3.2.1.4.7 Düzenli Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300   TRY 2,11   2,11   BSMV Hariçtir 09.01.2024
249 3.2.1.4.8 Düzenli Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100 TRY 4,22   4,22   BSMV Hariçtir 09.01.2024
250 3.2.1.4.9 Düzenli Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +  TRY 52,76   52,76   BSMV Hariçtir 09.01.2024
  3.2.1.5 Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM    
251 3.2.1.5.1 Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300                
252 3.2.1.5.2 Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
253 3.2.1.5.3 Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
254 3.2.1.5.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300               
255 3.2.1.5.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100               
256 3.2.1.5.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
257 3.2.1.5.7 Düzenli Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300                
258 3.2.1.5.8 Düzenli Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
259 3.2.1.5.9 Düzenli Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.2.1.6 Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - İnternet    
260 3.2.1.6.1 Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300    TRY 2,11   2,11   BSMV Hariçtir 09.01.2024
261 3.2.1.6.2 Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100  TRY 4,22   4,22   BSMV Hariçtir 09.01.2024
262 3.2.1.6.3 Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +  TRY 52,76   52,76   BSMV Hariçtir 09.01.2024
263 3.2.1.6.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 1 - 4.300                 
264 3.2.1.6.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 4.300,01 - 211.100               
265 3.2.1.6.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 211.100,01 TL +               
266 3.2.1.6.7 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300   TRY 2,11   2,11   BSMV Hariçtir 09.01.2024
267 3.2.1.6.8 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100  TRY 4,22   4,22   BSMV Hariçtir 09.01.2024
268 3.2.1.6.9 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +  TRY 52,76   52,76   BSMV Hariçtir 09.01.2024
  3.2.1.7 Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi      
269 3.2.1.7.1 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
270 3.2.1.7.2 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100               
271 3.2.1.7.3 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
272 3.2.1.7.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 1 - 4.300               
273 3.2.1.7.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
274 3.2.1.7.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
275 3.2.1.7.7 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300               
276 3.2.1.7.8 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
277 3.2.1.7.9 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
  3.2.1.8 Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal    
278 3.2.1.8.1 Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300   TRY 2,11   2,11   BSMV Hariçtir 09.01.2024
279 3.2.1.8.2 Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100 TRY 4,22   4,22   BSMV Hariçtir 09.01.2024
280 3.2.1.8.3 Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +  TRY 52,76   52,76   BSMV Hariçtir 09.01.2024
281 3.2.1.8.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 1 - 4.300               
282 3.2.1.8.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100              
283 3.2.1.8.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
284 3.2.1.8.7 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300   TRY 2,11   2,11   BSMV Hariçtir 09.01.2024
285 3.2.1.8.8 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100  TRY 4,22   4,22   BSMV Hariçtir 09.01.2024
286 3.2.1.8.9 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +  TRY 52,76   52,76   BSMV Hariçtir 09.01.2024
  3.2.1.9 Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta -Şube       
287 3.2.1.9.1 Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300                
288 3.2.1.9.2 Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
289 3.2.1.9.3 Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
290 3.2.1.9.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300                
291 3.2.1.9.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100               
292 3.2.1.9.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
293 3.2.1.9.7 Düzenli Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300                
294 3.2.1.9.8 Düzenli Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
295 3.2.1.9.9 Düzenli Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
  3.2.1.10 Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - İnternet       
296 3.2.1.10.1 Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300                
297 3.2.1.10.2 Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100              
298 3.2.1.10.3 Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
299 3.2.1.10.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 1 - 4.300                
300 3.2.1.10.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 4.300,01 - 211.100               
301 3.2.1.10.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 211.100,01 TL +               
302 3.2.1.10.7 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300                
303 3.2.1.10.8 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100               
304 3.2.1.10.9 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
  3.2.1.11 Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi    
305 3.2.1.11.1 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
306 3.2.1.11.2 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100                
307 3.2.1.11.3 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
308 3.2.1.11.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
309 3.2.1.11.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100                
310 3.2.1.11.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
311 3.2.1.11.7 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
312 3.2.1.11.8 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100               
313 3.2.1.11.9 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100 ,01 TL +               
  3.2.1.12 Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta -Mobil Kanal      
314 3.2.1.12.1 Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300               
315 3.2.1.12.2 Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
316 3.2.1.12.3 Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
317 3.2.1.12.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 1 - 4.300                
318 3.2.1.12.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
319 3.2.1.12.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
320 3.2.1.12.7 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300               
321 3.2.1.12.8 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
322 3.2.1.12.9 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
  3.2.1.13 Havale Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Şube    
323 3.2.1.13.1 Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300                
324 3.2.1.13.2 Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
325 3.2.1.13.3 Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
326 3.2.1.13.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300                
327 3.2.1.13.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100               
328 3.2.1.13.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
329 3.2.1.13.7 Düzenli Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300               
330 3.2.1.13.8 Düzenli Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100               
331 3.2.1.13.9 Düzenli Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
  3.2.1.14 Havale Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM     
332 3.2.1.14.1 Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300                
333 3.2.1.14.2 Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
334 3.2.1.14.3 Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
335 3.2.1.14.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300               
336 3.2.1.14.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100               
337 3.2.1.14.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
338 3.2.1.14.7 Düzenli Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300              
339 3.2.1.14.8 Düzenli Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100              
340 3.2.1.14.9 Düzenli Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.2.1.15 Havale Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - İnternet     
341 3.2.1.15.1 Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300                
342 3.2.1.15.2 Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100              
343 3.2.1.15.3 Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
344 3.2.1.15.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 1 - 4.300               
345 3.2.1.15.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 4.300,01 - 211.100              
346 3.2.1.15.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 211.100,01 TL +               
347 3.2.1.15.7 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300               
348 3.2.1.15.8 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100              
349 3.2.1.15.9 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
  3.2.1.16 Havale Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta  - Çağrı Merkezi    
350 3.2.1.16.1 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300               
351 3.2.1.16.2 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
352 3.2.1.16.3 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
353 3.2.1.16.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 1 - 4.300               
354 3.2.1.16.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
355 3.2.1.16.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
356 3.2.1.16.7 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300              
357 3.2.1.16.8 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100              
358 3.2.1.16.9 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
  3.2.1.17 Havale Gönderilmesi - Ön Ödemeli Karttan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal     
359 3.2.1.17.1 Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300                
360 3.2.1.17.2 Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100              
361 3.2.1.17.3 Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
362 3.2.1.17.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 1 - 4.300                
363 3.2.1.17.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100              
364 3.2.1.17.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
365 3.2.1.17.7 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300               
366 3.2.1.17.8 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
367 3.2.1.17.9 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
  3.2.1.18 Altın Havalesi Gönderimi / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta  - Şube    
368 3.2.1.18.1 Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300               
369 3.2.1.18.2 Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100              
370 3.2.1.18.3 Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
371 3.2.1.18.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 1 - 4.300              
372 3.2.1.18.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 4.300,01 - 211.100              
373 3.2.1.18.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Şube 211.100,01 TL +               
374 3.2.1.18.7 Düzenli Havale Gönderimi Şube 1 - 4.300              
375 3.2.1.18.8 Düzenli Havale Gönderimi Şube 4.300,01 - 211.100              
376 3.2.1.18.9 Düzenli Havale Gönderimi Şube 211.100,01 TL +               
  3.2.1.19 Altın Havalesi Gönderimi / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - ATM    
377 3.2.1.19.1 Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300                
378 3.2.1.19.2 Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
379 3.2.1.19.3 Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
380 3.2.1.19.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 1 - 4.300               
381 3.2.1.19.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 4.300,01 - 211.100               
382 3.2.1.19.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı ATM 211.100,01 TL +               
383 3.2.1.19.7 Düzenli Havale Gönderimi ATM 1 - 4.300                
384 3.2.1.19.8 Düzenli Havale Gönderimi ATM 4.300,01 - 211.100               
385 3.2.1.19.9 Düzenli Havale Gönderimi ATM 211.100,01 TL +               
  3.2.1.20 Altın Havalesi Gönderimi / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - İnternet    
386 3.2.1.20.1 Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300               
387 3.2.1.20.2 Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100               
388 3.2.1.20.3 Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
389 3.2.1.20.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 1 - 4.300                
390 3.2.1.20.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 4.300,01 - 211.100              
391 3.2.1.20.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı İnternet 211.100,01 TL +               
392 3.2.1.20.7 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 1 - 4.300              
393 3.2.1.20.8 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 4.300,01 - 211.100               
394 3.2.1.20.9 Düzenli Havale Gönderimi İnternet 211.100,01 TL +               
  3.2.1.21 Altın Havalesi Gönderimi / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi     
395 3.2.1.21.1 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                
396 3.2.1.21.2 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100               
397 3.2.1.21.3 Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
398 3.2.1.21.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 1 - 4.300                 
399 3.2.1.21.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100               
400 3.2.1.21.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
401 3.2.1.21.7 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 1 - 4.300                 
402 3.2.1.21.8 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 4.300,01 - 211.100               
403 3.2.1.21.9 Düzenli Havale Gönderimi Çağrı Merkezi 211.100,01 TL +               
  3.2.1.22 Altın Havalesi Gönderimi / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal    
404 3.2.1.22.1 Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300                
405 3.2.1.22.2 Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
406 3.2.1.22.3 Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
407 3.2.1.22.4 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 1 - 4.300               
408 3.2.1.22.5 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
409 3.2.1.22.6 Havale Gönderimi Rutin Dışı Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
410 3.2.1.22.7 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 1 - 4.300                
411 3.2.1.22.8 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 4.300,01 - 211.100               
412 3.2.1.22.9 Düzenli Havale Gönderimi Mobil Kanal 211.100,01 TL +               
  3.2.2 Havale - İadesi / Devri       
413 3.2.2.1 Havale - İadesi / Devri               
  3.3 Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti       
  3.3.1 Uluslararası Para transferi       
  3.3.1.1 Uluslararası Para transferi- Kasadan - Şube    
414 3.3.1.1.1 Hesaba - Şube                
415 3.3.1.1.2 İsme - Şube                
416 3.3.1.1.3 Kredi Kartına - Şube                
417 3.3.1.1.4 Banka Kartına - Şube                
418 3.3.1.1.5 Ön Ödemeli Karta - Şube                
419 3.3.1.1.6 Cep Telefonuna - Şube                
420 3.3.1.1.7 Limit Üstü - Şube                
421 3.3.1.1.8 Rutin Dışı - Şube                
  3.3.1.2 Uluslararası Para transferi - Hesaptan - Şube    
422 3.3.1.2.1 Hesaba - Şube   TRY 750 %0,70   %0,70 BSMV Hariçtir.Belirtilen ücretler para transferi komisyon ücreti olup, gönderim seçeneklerine bağlı olarak işleme aracılık eden bankalar tarafından muhabir bankası masrafı ayrıca tahsil edilebilecektir. Bu sebep ile  Swift işlemlerinde alıcının eline geçen tutar gönderilen tutardan daha düşük olabilir. 02.01.2024
423 3.3.1.2.2 İsme - Şube                
424 3.3.1.2.3 Kredi Kartına - Şube                
425 3.3.1.2.4 Banka Kartına - Şube                
426 3.3.1.2.5 Ön Ödemeli Karta - Şube                
427 3.3.1.2.6 Cep Telefonuna - Şube                
428 3.3.1.2.7 Limit Üstü - Şube                
429 3.3.1.2.8 Rutin Dışı - Şube   TRY 750 %0,70   %0,70 BSMV hariçtir. Aynı gün valörlü giden havale için geçerlidir.
Belirtilen ücretler para transferi komisyon ücreti olup, gönderim seçeneklerine bağlı olarak işleme aracılık eden bankalar tarafından muhabir bankası masrafı ayrıca tahsil edilebilecektir. Bu sebep ile  Swift işlemlerinde alıcının eline geçen tutar gönderilen tutardan daha düşük olabilir.
02.01.2024
430 3.3.1.2.9 Düzenli - Şube                
  3.3.1.3 Uluslararası Para transferi - Hesaptan - ATM    
431 3.3.1.3.1 Hesaba - ATM                
432 3.3.1.3.2 İsme - ATM                
433 3.3.1.3.3 Kredi Kartına - ATM                
434 3.3.1.3.4 Banka Kartına - ATM                
435 3.3.1.3.5 Ön Ödemeli Karta - ATM                
436 3.3.1.3.6 Cep Telefonuna - ATM                
437 3.3.1.3.7 Limit Üstü - ATM                
438 3.3.1.3.8 Rutin Dışı - ATM                
439 3.3.1.3.9 Düzenli  - ATM                
  3.3.1.4 Uluslararası Para transferi - Hesaptan - İnternet    
440 3.3.1.4.1 Hesaba - İnternet   TRY 750 %0,70   %0,70 BSMV hariçtir. "Masraf Müşteriye Ait” seçeneği ile gönderim yapıldığında, işleme aracılık eden muhabir bankaların talep edeceği masraflar Bankamızca müşteriye ait hesaplardan ayrıca tahsil edilecektir. 02.01.2024
441 3.3.1.4.2 İsme - İnternet                
442 3.3.1.4.3 Kredi Kartına - İnternet                
443 3.3.1.4.4 Banka Kartına - İnternet                
444 3.3.1.4.5 Ön Ödemeli Karta - İnternet                
445 3.3.1.4.6 Cep Telefonuna - İnternet                
446 3.3.1.4.7 Limit Üstü - İnternet                
447 3.3.1.4.8 Rutin Dışı - İnternet   TRY 750 %0,70   %0,70 BSMV hariçtir. Aynı gün valörlü giden havale için geçerlidir. "Masraf Müşteriye Ait” seçeneği ile gönderim yapıldığında, işleme aracılık eden muhabir bankaların talep edeceği masraflar Bankamızca müşteriye ait hesaplardan ayrıca tahsil edilecektir. 02.01.2024
448 3.3.1.4.9 Düzenli  -  İnternet                
  3.3.1.5 Uluslararası Para transferi - Hesaptan - Çağrı Merkezi    
449 3.3.1.5.1 Hesaba - Çağrı Merkezi                
450 3.3.1.5.2 İsme - Çağrı Merkezi                
451 3.3.1.5.3 Kredi Kartına - Çağrı Merkezi                
452 3.3.1.5.4 Banka Kartına - Çağrı Merkezi                
453 3.3.1.5.5 Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi                
454 3.3.1.5.6 Cep Telefonuna - Çağrı Merkezi                
455 3.3.1.5.7 Limit Üstü - Çağrı Merkezi                
456 3.3.1.5.8 Rutin Dışı - Çağrı Merkezi                
457 3.3.1.5.9 Düzenli  - Çağrı Merkezi                
  3.3.1.6 Uluslararası Para transferi - Hesaptan -Mobil Kanal       
458 3.3.1.6.1 Hesaba - Mobil Kanal   TRY 750 %0,70   %0,70 BSMV hariçtir. "Masraf Müşteriye Ait” seçeneği ile gönderim yapıldığında, işleme aracılık eden muhabir bankaların talep edeceği masraflar Bankamızca müşteriye ait hesaplardan ayrıca tahsil edilecektir. 02.01.2024
459 3.3.1.6.2 İsme - Mobil Kanal                
460 3.3.1.6.3 Kredi Kartına - Mobil Kanal                
461 3.3.1.6.4 Banka Kartına - Mobil Kanal                
462 3.3.1.6.5 Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal                
463 3.3.1.6.6 Cep Telefonuna - Mobil Kanal                
464 3.3.1.6.7 Limit Üstü - Mobil Kanal                
465 3.3.1.6.8 Rutin Dışı - Mobil Kanal   TRY 750 %0,70   %0,70 BSMV hariçtir. "Masraf Müşteriye Ait” seçeneği ile gönderim yapıldığında, işleme aracılık eden muhabir bankaların talep edeceği masraflar Bankamızca müşteriye ait hesaplardan ayrıca tahsil edilecektir. 02.01.2024
466 3.3.1.6.9 Düzenli  - Mobil Kanal                
  3.3.1.7 Uluslararası Para Transferi - Kredi/Banka Kartından - Şube    
467 3.3.1.7.1 Hesaba - Şube                
468 3.3.1.7.2 İsme - Şube                
469 3.3.1.7.3 Kredi Kartına - Şube                
470 3.3.1.7.4 Banka Kartına - Şube                
471 3.3.1.7.5 Ön Ödemeli Karta - Şube                
472 3.3.1.7.6 Cep Telefonuna - Şube                
473 3.3.1.7.7 Limit Üstü - Şube                
474 3.3.1.7.8 Rutin Dışı - Şube                
475 3.3.1.7.9 Düzenli  - Şube                
  3.3.1.8 Uluslararası Para Transferi - Kredi/Banka Kartından - ATM    
476 3.3.1.8.1 Hesaba - ATM                
477 3.3.1.8.2 İsme - ATM                
478 3.3.1.8.3 Kredi Kartına - ATM                
479 3.3.1.8.4 Banka Kartına - ATM                
480 3.3.1.8.5 Ön Ödemeli Karta - ATM                
481 3.3.1.8.6 Cep Telefonuna - ATM                
482 3.3.1.8.7 Limit Üstü - ATM                
483 3.3.1.8.8 Rutin Dışı - ATM                
484 3.3.1.8.9 Düzenli  - ATM                
  3.3.1.9 Uluslararası Para Transferi - Kredi/Banka Kartından - İnternet    
485 3.3.1.9.1 Hesaba - İnternet                
486 3.3.1.9.2 İsme - İnternet                
487 3.3.1.9.3 Kredi Kartına - İnternet                
488 3.3.1.9.4 Banka Kartına - İnternet                
489 3.3.1.9.5 Ön Ödemeli Karta - İnternet                
490 3.3.1.9.6 Cep Telefonuna - İnternet                
491 3.3.1.9.7 Limit Üstü - İnternet                
492 3.3.1.9.8 Rutin Dışı - İnternet                
493 3.3.1.9.9 Düzenli - İnternet                
  3.3.1.10 Uluslararası Para Transferi - Kredi/Banka Kartından  - Çağrı Merkezi    
494 3.3.1.10.1 Hesaba - Çağrı Merkezi                
495 3.3.1.10.2 İsme - Çağrı Merkezi                
496 3.3.1.10.3 Kredi Kartına - Çağrı Merkezi                
497 3.3.1.10.4 Banka Kartına - Çağrı Merkezi                
498 3.3.1.10.5 Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi                
499 3.3.1.10.6 Cep Telefonuna - Çağrı Merkezi                
500 3.3.1.10.7 Limit Üstü - Çağrı Merkezi                
501 3.3.1.10.8 Rutin Dışı - Çağrı Merkezi                
502 3.3.1.10.9 Düzenli - Çağrı Merkezi                
  3.3.1.11 Uluslararası Para Transferi - Kredi/Banka Kartından - Mobil Kanal    
503 3.3.1.11.1 Hesaba - Mobil Kanal                
504 3.3.1.11.2 İsme - Mobil Kanal                
505 3.3.1.11.3 Kredi Kartına - Mobil Kanal                
506 3.3.1.11.4 Banka Kartına - Mobil Kanal                
507 3.3.1.11.5 Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal                
508 3.3.1.11.6 Cep Telefonuna - Mobil Kanal                
509 3.3.1.11.7 Limit Üstü - Mobil Kanal                
510 3.3.1.11.8 Rutin Dışı - Mobil Kanal                
511 3.3.1.11.9 Düzenli - Mobil Kanal                
  3.3.1.12 Uluslararası Para Transferi - Ön Ödemeli Karttan - Şube    
512 3.3.1.12.1 Hesaba - Şube                
513 3.3.1.12.2 İsme - Şube                
514 3.3.1.12.3 Kredi Kartına - Şube                
515 3.3.1.12.4 Banka Kartına - Şube                
516 3.3.1.12.5 Ön Ödemeli Karta - Şube                
517 3.3.1.12.6 Cep Telefonuna - Şube                
518 3.3.1.12.7 Limit Üstü - Şube                
519 3.3.1.12.8 Rutin Dışı - Şube                
520 3.3.1.12.9 Düzenli  - Şube                
  3.3.1.13 Uluslararası Para Transferi - Ön Ödemeli Karttan - ATM    
521 3.3.1.13.1 Hesaba - ATM                
522 3.3.1.13.2 İsme - ATM                
523 3.3.1.13.3 Kredi Kartına - ATM                
524 3.3.1.13.4 Banka Kartına - ATM                
525 3.3.1.13.5 Ön Ödemeli Karta - ATM                
526 3.3.1.13.6 Cep Telefonuna - ATM                
527 3.3.1.13.7 Limit Üstü - ATM                
528 3.3.1.13.8 Rutin Dışı - ATM                
529 3.3.1.13.9 Düzenli - ATM                
  3.3.1.14 Uluslararası Para Transferi - Ön Ödemeli Karttan - İnternet    
530 3.3.1.14.1 Hesaba - İnternet                
531 3.3.1.14.2 İsme - İnternet                
532 3.3.1.14.3 Kredi Kartına - İnternet                
533 3.3.1.14.4 Banka Kartına - İnternet                
534 3.3.1.14.5 Ön Ödemeli Karta - İnternet                
535 3.3.1.14.6 Cep Telefonuna - İnternet                
536 3.3.1.14.7 Limit Üstü - İnternet                
537 3.3.1.14.8 Rutin Dışı - İnternet                
538 3.3.1.14.9 Düzenli  - İnternet                
  3.3.1.15 Uluslararası Para Transferi - Ön Ödemeli Karttan - Çağrı Merkezi    
539 3.3.1.15.1 Hesaba - Çağrı Merkezi                
540 3.3.1.15.2 İsme - Çağrı Merkezi                
541 3.3.1.15.3 Kredi Kartına - Çağrı Merkezi                
542 3.3.1.15.4 Banka Kartına - Çağrı Merkezi                
543 3.3.1.15.5 Ön Ödemeli Karta - Çağrı Merkezi                
544 3.3.1.15.6 Cep Telefonuna - Çağrı Merkezi                
545 3.3.1.15.7 Limit Üstü - Çağrı Merkezi                
546 3.3.1.15.8 Rutin Dışı - Çağrı Merkezi                
547 3.3.1.15.9 Düzenli - Çağrı Merkezi                
  3.3.1.16 Uluslararası Para Transferi - Ön Ödemeli Karttan - Mobil Kanal    
548 3.3.1.16.1 Hesaba - Mobil Kanal                
549 3.3.1.16.2 İsme - Mobil Kanal                
550 3.3.1.16.3 Kredi Kartına - Mobil Kanal                
551 3.3.1.16.4 Banka Kartına - Mobil Kanal                
552 3.3.1.16.5 Ön Ödemeli Karta - Mobil Kanal                
553 3.3.1.16.6 Cep Telefonuna - Mobil Kanal                
554 3.3.1.16.7 Limit Üstü - Mobil Kanal                
555 3.3.1.16.8 Rutin Dışı - Mobil Kanal                
556 3.3.1.16.9 Düzenli  - Mobil Kanal                
  3.3.1.17 Acente Sıfatıyla Veya Üçüncü Partiler/Kişiler Aracılığıyla Yapılan Para Transfer İşlemleri            
557 3.3.1.17.1 Giden Para Transferleri - PTT                 
558 3.3.1.17.2 Giden Para Transferleri - Western Union                      
559 3.3.1.17.3 Giden Para Transferleri - MoneyGram                      
560 3.3.1.17.4 Giden Para Transferleri - Diğer Aracı Firmalar                      
  3.3.2 Uluslararası Para Transferi Ödenmesi       
  3.3.2.1 Uluslararası Para Transferi  - İsme Gelen - Şube    
561 3.3.2.1.1 Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - Şube                
562 3.3.2.1.2 Yurtdışı Bankadan - Şube                
563 3.3.2.1.3 Banka Kartına - Şube                
564 3.3.2.1.4 Ön Ödemeli Karta - Şube                
565 3.3.2.1.5 Limit üstü - Şube                
566 3.3.2.1.6 Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında - Şube                
  3.3.2.2 Uluslararası Para Transferii - İsme Gelen - ATM    
567 3.3.2.2.1 Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - ATM                
568 3.3.2.2.2 Yurtdışı Bankadan - ATM                
569 3.3.2.2.3 Banka Kartına - ATM                
570 3.3.2.2.4 Ön Ödemeli Karta - ATM                
571 3.3.2.2.5 Limit üstü - ATM                
572 3.3.2.2.6 Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında - ATM                
  3.3.2.3 Uluslararası Para Transferi - Hesaba Gelen - Şube    
573 3.3.2.3.1 Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - Şube   TRY 250   2,500 0,5% BSMV hariçtir.  02.01.2024
574 3.3.2.3.2 Yurtdışı Bankadan - Şube   TRY 250   2,500 0,5% BSMV hariçtir.  02.01.2024
575 3.3.2.3.3 Banka Kartına - Şube                
576 3.3.2.3.4 Ön Ödemeli Karta - Şube                
577 3.3.2.3.5 Limit üstü - Şube                
  3.3.2.4 Uluslararası Para Transferi - Hesaba Gelen - ATM    
578 3.3.2.4.1 Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - ATM                
579 3.3.2.4.2 Yurtdışı Bankadan - ATM                
580 3.3.2.4.3 Banka Kartına - ATM                
581 3.3.2.4.4 Ön Ödemeli Karta - ATM                
582 3.3.2.4.5 Limit üstü - ATM                
  3.3.2.5 Acente Sıfatıyla Veya Üçüncü Partiler/Kişiler Aracılığıyla Yapılan Para Transfer İşlemleri            
583 3.3.2.5.1 Gelen Para Transferleri - PTT                 
584 3.3.2.5.2 Gelen Para Transferleri - Western Union                 
585 3.3.2.5.3 Gelen Para Transferleri - MoneyGram                 
586 3.3.2.5.4 Gelen Para Transferleri - Diğer Aracı Firmalar/Kuruluşlar                 
  3.3.3 Uluslararası Para Transferi - İadesi / Devri       
587 3.3.3.1 Uluslararası Para Transferi İadesi                 
588 3.3.3.2 Uluslararası Para Transferi Devri                 
  3.4 Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)              
  3.4.1 Geç EFT Başlangıç Saatine Kadar Gerçekleşen FAST İşlemleri (Resmi Çalışma Saatleri İçindeki)               
  3.4.1.1 Mobil/İnternet/Düzenli              
718 3.4.1.1.1      4.300 TL ve altı              
719 3.4.1.1.2       4.300,01-211.100 TL arası              
720 3.4.1.1.3       211.100 TL üstü              
  3.4.1.2 ATM              
721 3.4.1.2.1      4.300 TL ve altı              
722 3.4.1.2.2       4.300,01-211.100 TL arası              
723 3.4.1.2.3       211.100 TL üstü              
  3.4.1.3 Şube/Diğer              
724 3.4.1.3.1      4.300 TL ve altı              
725 3.4.1.3.2       4.300,01-211.100 TL arası              
726 3.4.1.3.3       211.100 TL üstü              
  3.4.2 Geç EFT Başlangıç Saatinden Sonra ve Hafta Sonu Gerçekleşen FAST İşlemleri              
  3.4.2.1 Mobil/İnternet              
727 3.4.2.1.1      4.300 TL ve altı              
728 3.4.2.1.2       4.300,01-211.100 TL arası              
729 3.4.2.1.3       211.100 TL üstü              
  3.4.2.2 ATM              
730 3.4.2.2.1      4.300 TL ve altı              
731 3.4.2.2.2       4.300,01-211.100 TL arası              
732 3.4.2.2.3       211.100 TL üstü              
  3.4.2.3 Şube/Diğer              
733 3.4.2.3.1      4.300 TL ve altı              
734 3.4.2.3.2       4.300,01-211.100 TL arası              
735 3.4.2.3.3       211.100 TL üstü              
  4 Kredi Kartları (TL/YP)       
  4.1 Yıllık Üyelik Ücreti       
  4.1.1 Standart Kartlar       
589 4.1.1.1 Klasik                      
590 4.1.1.2 Gold                      
591 4.1.1.3 Platinum                      
592 4.1.1.4 Uçuş ve Seyahat Kartları                      
  4.1.2 Logolu Kartlar       
593 4.1.2.1 Klasik                      
594 4.1.2.2 Gold                      
595 4.1.2.3 Platinum                      
596 4.1.2.4 Uçuş ve Seyahat Kartları                      
  4.1.3 Ortak Markalı Kartlar       
597 4.1.3.1 Klasik                      
598 4.1.3.2 Gold                      
599 4.1.3.3 Platinum                      
600 4.1.3.4 Uçuş ve Seyahat Kartları                      
  4.1.4 Temassız/NFC Kartlar       
601 4.1.4.1 Klasik                      
602 4.1.4.2 Gold                      
603 4.1.4.3 Platinum                      
604 4.1.4.4 Uçuş ve Seyahat Kartları                      
  4.2 Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti       
  4.2.1 Standart Kartlar       
605 4.2.1.1 Klasik                      
606 4.2.1.2 Gold                      
607 4.2.1.3 Platinum                      
608 4.2.1.4 Üst Segment                      
  4.2.2 Logolu Kartlar       
609 4.2.2.1 Klasik                      
610 4.2.2.2 Gold                      
611 4.2.2.3 Platinum                      
612 4.2.2.4 Üst Segment                      
  4.2.3 Ortak Markalı Kartlar       
613 4.2.3.1 Klasik                      
614 4.2.3.2 Gold                      
615 4.2.3.3 Platinum                      
616 4.2.3.4 Üst Segment                      
  4.2.4 Temassız/NFC Kartlar       
617 4.2.4.1 Klasik                      
618 4.2.4.2 Gold                      
619 4.2.4.3 Platinum                      
620 4.2.4.4 Üst Segment                      
  4.3 Kart Yenileme Ücreti       
  4.3.1 Kart Yenileme Ücreti - Şube       
621 4.3.1.1 Kredi Kartı - Şube                
622 4.3.1.2 Banka Kartı - Şube                
623 4.3.1.3 Ön Ödemeli Kart - Şube                
  4.3.2 Kart Yenileme Ücreti - Kurye       
624 4.3.2.1 Kredi Kartı - Kurye                
625 4.3.2.2 Banka Kartı - Kurye                
626 4.3.2.3 Ön Ödemeli Kart - Kurye                
  4.4 Nakit Avans Ücreti       
  4.4.1 Nakit Avans Ücreti        
627 4.4.1.1 Kendi Bankası              
628 4.4.1.2 Kendi Bankası - ATM                
629 4.4.1.3 Kendi Bankası - Nakit Çekim Ofisi                
630 4.4.1.4 Yurtiçi Diğer Banka                
631 4.4.1.5 Yurtiçi Diğer Banka - ATM                
632 4.4.1.6 Yurtiçi Diğer Banka - Nakit Çekim Ofisi                
633 4.4.1.7 Yurtdışı Diğer Banka                 
634 4.4.1.8 Yurtdışı Diğer Banka - ATM                
635 4.4.1.9 Yurtdışı Diğer Banka - Nakit Çekim Ofisi                
  5 Diğer (TL/YP)       
  5.1 Kiralık Kasa Ücreti       
  5.1.1 Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan       
636 5.1.1.1 Büyük Kasa                      
637 5.1.1.2 Orta Kasa                      
638 5.1.1.3 Küçük Kasa                      
639 5.1.1.4 Özel Kasa                      
  5.1.2 Kiralık Kasa Ücreti - Kasadan       
640 5.1.2.1 Büyük Kasa                      
641 5.1.2.2 Orta Kasa                      
642 5.1.2.3 Küçük Kasa                      
643 5.1.2.4 Özel Kasa                      
  5.1.3 Kiralık Kasa Ücreti - Kredi Kartından       
644 5.1.3.1 Büyük Kasa                      
645 5.1.3.2 Orta Kasa                      
646 5.1.3.3 Küçük Kasa                      
647 5.1.3.4 Özel Kasa                      
  5.2 Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti       
  5.2.1 Ürün ve Hizmet Paketleri       
648 5.2.1.1 Ürün ve Hizmet Paketleri                 
  5.2.2 Kampanyalar       
649 5.2.2.1 Kampanya Katılım                      
650 5.2.2.2 Program Katılım                      
651 5.2.2.3 Program Değişim Ücreti                      
  5.2.3 Özel Hizmetler       
  5.2.3.1 Özel Ürün Ve Hizmetler       
652 5.2.3.1.1 İleri Güvenlik Araçları                      
653 5.2.3.1.2 Hediye Kartı-Çeki Düzenlenmesi                      
654 5.2.3.1.3 Temassız Uygulamalar                      
655 5.2.3.1.4 NFC Özellikli Ürünler                       
656 5.2.3.1.5 Geniş Kapsamlı Hizmet Paketi                      
657 5.2.3.1.6 Acil Nakit Çekim Hizmeti                      
658 5.2.3.1.7 Grup Merkezi Aracılığıyla Tahsilat Hizmeti                 
659 5.2.3.1.8 Kart Görsel Oluşturma                      
660 5.2.3.1.9 Lounge Giriş                 
661 5.2.3.1.10 Transfer Hizmetleri                 
662 5.2.3.2 Kıymetli Maden Teslimleri                 
  5.2.3.3 Döviz / Efektif Alım Satım İşlemleri       
663 5.2.3.3.1 Havalimanı/Sınır Bölgeleri  Şube                
664 5.2.3.3.2 Havalimanı/Sınır Bölgeleri  ATM                
665 5.2.3.3.3 Serbest Bölge ve Gümrüksüz Satış Alanları Şube                
666 5.2.3.3.4 Serbest Bölge ve Gümrüksüz Satış Alanları ATM                
  5.2.3.4. Kur Dönüşüm Hizmeti       
667 5.2.3.4.1 Kur Dönüşüm Hizmeti Ücreti POS                
668 5.2.3.4.2 Kur Dönüşüm Hizmeti Ücreti ATM                
  5.2.3.5 Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri       
669 5.2.3.5.1 KKB Raporu (FİNDEKS) - Şube                
670 5.2.3.5.2 TBB Risk Raporu - Şube                
671 5.2.3.5.3 Çek Raporu - Şube                
672 5.2.3.5.4 Kredi Risk Raporu - Şube                
673 5.2.3.5.5 KKB Raporu (FİNDEKS) - ATM                
674 5.2.3.5.6 TBB Risk Raporu - ATM                
675 5.2.3.5.7 Çek Raporu - ATM                
676 5.2.3.5.8 Kredi Risk Raporu - ATM                
677 5.2.3.5.9 KKB Raporu (FİNDEKS) - İnternet                
678 5.2.3.5.10 TBB Risk Raporu - İnternet                
679 5.2.3.5.11 Çek Raporu - İnternet                
680 5.2.3.5.12 Kredi Risk Raporu - İnternet                
681 5.2.3.5.13 KKB Raporu (FİNDEKS) - Çağrı Merkezi                
682 5.2.3.5.14 TBB Risk Raporu - Çağrı Merkezi                
683 5.2.3.5.15 Çek Raporu - Çağrı Merkezi                
684 5.2.3.5.16 Kredi Risk Raporu - Çağrı Merkezi                
685 5.2.3.5.17 KKB Raporu (FİNDEKS) - Mobil Kanal                
686 5.2.3.5.18 TBB Risk Raporu - Mobil Kanal                
687 5.2.3.5.19 Çek Raporu - Mobil Kanal                
688 5.2.3.5.20 Kredi Risk Raporu - Mobil Kanal                
689 5.2.3.6 Nöbetçi Transfer Hizmeti Ücreti                 
717 5.2.3.7 Güvenli Ödeme Sistemi Ücreti                 
  5.3 Aracılık Hizmetleri Ücretleri       
690 5.3.1 Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Anlık Ödemeler                 
691 5.3.2 Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Düzenli Ödemeler                 
692 5.3.3 SGK Prim Ödemeleri - Anlık Ödemeler                 
693 5.3.4 SGK Prim Ödemesi - Düzenli Ödemeler                 
694 5.3.5 Kartlı / Kartsız Geçiş Sistemleri Ödemesi                 
695 5.3.6 Vize Tahsil Aracılık                  
696 5.3.7 Şans Oyunu Ödemeleri Aracılık                 
697 5.3.8 Aidat Ödemelerine Aracılık                 
698 5.3.9 Özel Okul Ödeme Aracılık                 
699 5.3.10 Telefon Operatörleri Ödemelerine Aracılık                 
700 5.3.11 Vergi Tahsilatları Aracılık - Anlık İşlemler                 
701 5.3.12 Vergi Tahsilatı Aracılık - Düzenli İşlemler                 
702 5.3.13 Banka Aracılığı İle 3. Kişiler/Partiler Adına Yapılan Ödeme İşlemlerine Aracılık                 
  5.4 Arşiv - Araştırma Ücreti       
703 5.4.1 Arşiv Araştırması Gerektiren Belge ve Dekont Verilmesi    TRY     50,00   BSMV hariçtir. 1 Yıldan eski belgeler için hesap ekstresi için ekstre başına alınır.  02.01.2024
  5.4.2 Mevduat Araştırma       
704 5.4.2.1 Referans Mektubu                 
705 5.4.2.2 Vize ve Özel Okullar İçin Düzenlenen Mektuplar                 
706 5.4.2.3 Hesap Özeti Verilmesi                 
707 5.4.2.4 Hesap Araştırma Talebi                 
708 5.4.3 Borcu Yoktur Yazısı Verilmesi                 
  5.5 Onaya Bağlı Bildirim Ücreti       
709 5.5.1 Mevduat - Katılım Fonu Hesap Özeti                  
710 5.5.2 Bildirim Ücretleri                 
  5.6 Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti        
  5.6.1 Bakiye Sorgulama Ücreti       
711 5.6.1.1 Bakiye Sorma - Yurtiçi                 
712 5.6.1.2 Bakiye Sorma - Yurtdışı                      
  5.6.2 Para Çekme Ücreti            
713 5.6.2.1 Para Çekme - Yurtiçi                 
714 5.6.2.2 Para Çekme - Yurtdışı                 
  5.6.3 Para Yatırma Ücreti            
715 5.6.3.1 Para Yatırma - Yurtiçi                      
716 5.6.3.2 Para Yatırma - Yurtdışı                      

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Copyright © 2024

SAYFA BAŞINA DÖN