Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1. AMAÇ

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. (“Banka”) Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) amacı, Banka’nın gizlilik uygulamalarına ve internet sitesine ilişkin sorumluluk ve prensiplerinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu Politika, Banka’nın müşteriler ile ilgili tüm süreçlerini kapsar.

3. GENEL İLKE VE ESASLAR

Bu Politika, Banka’nın kurumsal internet sitesi hedefyatirimbankasi.com.tr gibi Banka’nın sunduğu çevrimiçi hizmetlerinin (bundan sonra “Web Sitesi” olarak ifade edilecektir.) ziyaret edildiğinde veya kullanıldığında verilmiş olan bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla benimsenen temel kuralları açıklamaktadır. Banka’nın site sayfaları, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edilebilir, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alınabilir, sunulan raporlara ulaşılabilir, insan kaynakları ve benzer konular hakkında bilgiye ulaşılabilir. Banka, müşterilerine ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda Bankacılık Kanunu’nun açık düzenlemesi ile yasal bir yükümlülük altında bulunmakta ve gerekli azami hassasiyeti göstermektedir. Banka’nın tüm çalışanlarının bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde gösterebilmesi için, Banka’nın iç mevzuatında bu hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte müşteri bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır. Banka ve müşterilerine ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel öncelikler arasındadır. Müşterilerimizin kişisel verilerini korumak amacıyla bankamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeler Banka iç mevzuatında yer almaktadır. Müşterilerimize ait bilgiler, müşterilerin onayı olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmamaktadır. Banka, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Banka’nın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Web Sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlayabilmektedir. Bu Politika’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu sitelerin içerikleri Banka tarafından denetlenmemekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Banka tarafından hiçbir garanti verilmemektedir. Yasal mevzuat gereği çalışanların ve müşterilerin Banka’da gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde, güvenli bir ortamda saklanmaktadır.Bu bilgiler yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin yasal mercilere sunulabilir ancak bunun dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

4. YÜRÜRLÜK

Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Copyright © 2024

SAYFA BAŞINA DÖN