Ticari Müşteri Ücret ve Komisyonlar

Ticari Müşterilerden Alınacak Ücret ve Komisyonlar

Sıra No   Hizmet Türü Para Birimi Asgari Tutar Asgari
Oran
Azami Tutar Azami
Oran
Açıklama Güncelleme Tarihi
  1 Ticari Krediler TRY  
  1.1 Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım TRY  
  1.1.1 Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti TRY  
1 1.1.1.1 Kredi Tahsis  TRY       %0,25 Kredi limitlerinin tahsis edilmesi veya yenilenmesi durumlarında genel kredi limiti üzerinden yılda bir peşin tahsil edilmekte olup, ayrıca genel kredi limitinde artış yapılması halinde artış tutarı üzerinden tahsis ücreti peşin tahsil edilir. Tahsis ücreti, yeni limit tahsislerinde tahsis edilen tutarın azami %0,25’i, limit yenilemelerinde yenilenen tutarın azami %0,125’i olarak uygulanır. Limit artışı yapılırsa, ilave tahsis edilen tutarın azami %0,25’i olarak hesaplanır. Bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis ücreti yıllık olup, limit tahsis süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır. BSMV hariçtir. 02.01.2024
2 1.1.1.2 Kredi Kullandırım TRY       %1,10 Kredi kullandırım ücreti, rotatif kredilerde ortalama kredi bakiyesi üzerinden uygulanır. Azami yıllık %1 dir. Dönemsel (üç aylık ortalama bakiyeye) azami %0.25 uygulanır ve dönem sonlarında tahsil edilir. Rotatif kredi haricindeki nakdi kredilerde ücret kullandırım anında peşin olarak alınır. Kredi tutarı üzerinden yıllık azami %1.1 uygulanır. Bir yıldan kısa vadeli kredilerde, kredi vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır. BSMV hariçtir. 02.01.2024
3 1.1.2 İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti TRY 1,500   25,000   Elektronik ortam üzerinden sunulanlar da dahil olmak üzere düzenlenen itibar mektubu,teminat mektubu düzenleneceğine dair muhataba verilen niyet mektubu ve referans mektupları karşılığında alınan ücretlerdir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
  1.2 Teminatlandırma    
4 1.2.1 Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti TRY         Ekspertiz, ipotek tesis/fek, taşıt rehin işlemlerinin üçüncü kişilerce yapılması halinde,  üçüncü kişilere ödenen ücretin %15'ine kadar ilave bir ücret tahsil edilebilinir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
  1.3 Kredi Riski Süreci    
5 1.3.1 Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti   5,000     %5,00 Kredi riski devam eden nakdi ve gayrinakdi bir kredide teminat, vade, ödeme planı, oran ve benzeri diğer koşullarda değişiklik yapılarak kredinin yeniden yapılandırılması, kullandırılan kredilerin başlangıçta belirlenen ödeme planı ve faiz gibi bankaların kredi onay şartlarını etkileyen her türlü koşulun değiştirilmesi karşılığında alınan ücrettir. Bu ücret, finansal kiralama işlemleri için de alınabilir. İşlem bazında tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
  1.3.2 Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti    
6 1.3.2.1 Taahhüt  TRY       %4,00 Genel kredi sözleşmesi kapsamında olmayıp özel metinli bir kredi sözleşmesi ile fiyat veya limit taahhüdü verilerek ticari müşterilere tahsis edilen ve kullandırılması taahhüt edilen yatırım ve proje finansmanı kredilerinde, kredinin kullanılmamış bakiyesi üzerinden alınan ücrettir. Dönemsel, yıllık ya da işlem bazında tahsis edilebilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
7 1.3.2.2 Taahhüde Uymama TRY       %4,00 Taahhüde uymama ücreti, kredi tahsis ve kullandırım aşamalarında ticari müşterilerce taahhüt edilen şartların yerine getirilmemesi halinde alınan ücrettir. Ticari müşterilerce kullanılacağının taahhüt edilmesine rağmen süresi içerisinde kredinin kısmen veya tamamen kullanılmayıp iptal edilmesi halinde, iptal edilen kısım üzerinden alınan ücret de bu kapsamdadır. Dönemsel, yıllık ya da işlem bazlı tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
8 1.3.3 Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti TRY 2,000     %4,00 Akreditif ile banka kabul ve avali dışındaki dış ticaret kapsamında alınan gayri nakdi krediler ile diğer her türlü gayri nakdi kredi kullandırımlarında verilen garanti hizmetinden dolayı oluşan risk karşılığında alınan ücrettir. Asgari tutar yıllık belirlenmiş olup, dönemsel 500.- TL dir.  BSMV hariçtir. 02.01.2024
9 1.3.4 Gayrinakdi Kredi - Garantörlük Ücreti TRY 4,000     %5,00 Bankanın ticari müşterilerine projeli konut/işyeri kredileri kapsamında kullandırdığı gayrinakdi kredilerden kaynaklanan risk karşılığında alınan ücrettir. Yıllıktır. Tahsis edilen kredi limiti üzerinden peşin veya dönemsel tahsis edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
  1.4 Kapama              
  1.4.1 Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti              
  1.4.1.1 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde)              
10 1.4.1.1.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) TRY       1% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
11 1.4.1.1.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) USD/EUR       2% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
  1.4.1.2 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde)              
12 1.4.1.2.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) TRY       2% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
13 1.4.1.2.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) USD/EUR       3% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
  1.4.1.3 Nakdi Kredi Ara/Kısmi Ödeme              
14 1.4.1.3.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) TRY       5% Krediye yapılan erken anapara ara ödemesi veya kredi taksidinin gününden önce ödenmesi durumunda erken/kısmi ödenen anapara tutarı üzerinden peşin tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
15 1.4.1.3.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) USD/EUR       5% Krediye yapılan erken anapara ara ödemesi veya kredi taksidinin gününden önce ödenmesi durumunda erken/kısmi ödenen anapara tutarı üzerinden peşin tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
  1.4.1.4 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar  (1.3.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)              
134 1.4.1.4.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) TRY       2% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
135 1.4.1.4.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) USD/EUR       3% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. BSMV hariçtir. 01/07/2024
  1.4.1.5 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (1.3.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)              
136 1.4.1.5.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) TRY   2%   10% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. Kalan kredi vadesi ilk 24 ay için %2, 24 aydan uzun kredilerde her bir yıl için ilave %1 ücret tahsil edilir. Bir yıldan eksik aylar yıla tamamlanır. BSMV hariçtir. 01/07/2024
137 1.4.1.5.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) USD/EUR   3%   10% Kredinin vadesinden önce tamamen kapatılması durumunda kapanan anapara tutarı üzerinden alınan ücrettir. İşlem bazında ve kapama anında tahsil edilir. Kalan kredi vadesi ilk 24 ay için %3, 24 aydan uzun kredilerde her bir yıl için ilave %1 ücret tahsil edilir. Bir yıldan eksik aylar yıla tamamlanır. BSMV hariçtir. 01/07/2024
  1.4.1.6 Nakdi Kredi Erken Kapama (1.7.2024 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)              
140 1.4.1.6.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Sabit Faizli Türk Lirası Krediler) TRY         Sabit faizli Türk Lirası krediler için kredinin yıllık bileşik faiz oranının yüzde 5’i ile kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,20’sinin toplanması ile erken kapama ücretine ulaşılacaktır. BSMV hariçtir. 01.07.2024
141 1.4.1.6.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Sabit Faizli Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) USD/EUR         Sabit faizli döviz cinsi veya DEK krediler için; yüzde 2 ile kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,15’inin toplanması ile erken kapama ücretine ulaşılacaktır.BSMV hariçtir. 01.07.2024
142 1.4.1.6.3 Nakdi Kredi Erken Kapama (Değişken Faizli Türk Lirası Krediler) TRY       2% Kapama tutarı üzerinden tahsil edilir.BSMV hariçtir. 01.07.2024
143 1.4.1.6.4 Nakdi Kredi Erken Kapama (Değişken Faizli Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) USD/EUR       2% Kapama tutarı üzerinden tahsil edilir.BSMV hariçtir. 01.07.2024
  2 Dış Ticaret    
  2.1 İthalat İşlemleri    
16 2.1.1 Akreditif Açılış Ücreti USD 150 %2.00   %4,00 Akreditif ve diğer dış ticaret yöntemleri kullanılmak suretiyle gayrinakdi kredi kullandırımlarında oluşan risk karşılığında tahsil edilen ücrettir. Uluslararası Fon Transferi Mesajlaşma Ücreti (Swift) ayrıca tahsil edilir.  BSMV hariçtir. 02.01.2024
17 2.1.2 Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti USD 100   150   Akreditif/Banka Ödeme yükümlülüğüne uygun olmayan evrak/veri ibrazı yapıldığında, sürecin sekteye uğramaması, rezerv kaydının kaldırılabilmesine teminen ilave veri veya vesaik ile desteklenmesi süreçlerinde, muhabirden tahsil edilecek komisyonun müşteri tarafından ödenmesinin istendiği durumlarda müşteriden tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
18 2.1.3 Ön ihbar Ücreti USD 100   150   Gayrinakdi kredi kullandırımlarında verilen garanti hizmetinde oluşan risk karşılığında önihbar için tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
19 2.1.4 Aval/Kabul Ücreti USD 150 %2.00   %4,00 Gayrinakdi kredi kullandırımlarında oluşan risk karşılığında aval/kabul için tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
20 2.1.5 Vade/Tutar Değişikliği Ücreti USD 150 %2.00   %4,00 Devam eden gayrinakdi kredilerde talep edilen vade uzatımı ve/veya tutar arttırımı işlemlerinde ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için peşin tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
21 2.1.6 Poliçe Kabul Ücreti USD 150 %1.00   %3,00 Müşteri kabullü işlemlerde ibraz edilen poliçenin kabul süreci için alınan ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
  2.2 İhracat İşlemleri    
22 2.2.1 İhbar Ücreti USD 150 %0.50   %2,00 Akreditif, BPO, garantili (teyitli) akreditifin müşteriye veya başka bir bankaya ihbar edilmesi durumunda işlem tutarı üzerinden hesaplanan ücret peşin tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
23 2.2.2 Teyit Ücreti USD 300 %2.00   %7.50 Akreditif, banka ödeme yükümlülüğü (BPO), garantili akreditif (stand-by akreditif) işlemlerinde amir banka ve amir bankanın ülke riskine göre ödeme garantisi verilmesi nedeni ile alınan ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
24 2.2.3 Vade/Tutar Değişikliği Ücreti USD 150 %2.00   %4,00 Devam eden işlemlerde vade uzatımı, tutar artırımı taleplerine istinaden tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
25 2.2.4 Vadeli Ödeme Ücreti USD 150 %2.00   %4,00 Vadeli akreditiflerde yükleme zamanından ödeme vadesine kadar geçen süre için alınan ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
26 2.2.5 İskonto Ücreti USD 300 %2.00   %7.50 Vadeli ihracat alacağının erken ödenmesi karşılığında tahsil edilen ücret ve komisyonlardır. BSMV hariçtir. 02.01.2024
27 2.2.6 Tahsil Ücreti USD 100 %0.50   %2.00 Dış ticaret işlemlerinde tahsil için gönderilen vesaike aracılık edilmesi sebebi ile alınan ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
  2.3 İthalat / İhracat Ortak İşlemleri    
28 2.3.1 Vesaik İnceleme Ücreti USD 150 %0.50   %2,00 Akreditif, harici garanti, kontr-garanti, stand-by akreditif, vesaik mukabili, kabul kredili vesaik/mal mukabili işlemlerinde gelen ve giden vesaikin incelenmesi için alınan ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
29 2.3.2 Değişiklik Ücreti USD 150 %2.00   %4,00 İşlem tutar ve vadesi dışında kalan, kredi riski içermeyen değişiklikler için tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
30 2.3.3 İşlem Ücreti USD 150   250   Dış ticaret işlemleri dosya açılışında operasyonel süreçlere istinaden alınan ücrettir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
31 2.3.4 Muhabir Banka Masrafı USD         Dış ticaret işlemlerinde muhabir banka masraflarının müşteri tarafından karşılandığı durumlarda, peşinen yada muhabir tarafından talep edildiğinde tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir 02.01.2024
32 2.3.5 Ödeme Ücreti USD 100 %0.50   %2,00 Dış ticaret işlemlerinde gelen bedelin müşteri hesabına ödenmesi veya giden ödeme/ithalat transfer işlemleri sırasında tahsil edilen ücrettir. BSMV hariçtir 02.01.2024
  3 Nakit Yönetimi    
  3.1. Tedarikçi Finansmanı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)    
  3.1.1. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Ücreti    
33 3.1.1.1 DBS              
34 3.1.1.2 Tedarikci Finansmanı              
  3.1.2. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Dönem Ücreti    
35 3.1.2.1 DBS              
36 3.1.2.2 Tedarikci Finansmanı              
  3.2. Mevduat, Katılım Fonu ve Kıymetli Maden Depo Hesapaları    
  3.2.1. Para ve Kıymetli Maden Yatırma/Çekme Ücreti    
37 3.2.1.1 Şube Geç Para Yatırma              
38 3.2.1.2 Para Çekme              
39 3.2.1.2.1 Günlük Limit Üzeri Para Çekme              
40 3.2.1.2.2 Diğer Şubeden Para Çekme               
41 3.2.1.2.3 Kıymetli Maden Çekimi              
42 3.2.2. Başka Kuruluş ATM'leri/Ortak ATM'lerden Yapılan İşlemler Ücreti              
43 3.2.2.1 Para Çekme/Yatırma/Borç ödeme              
44 3.2.2.2 ATM Bakiye/Limit/Borç Sorgulama              
  3.3. Para ve Kıymetli Maden Transferleri    
  3.3.1. Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti    
  3.3.1.1 Mobil bankacılık ve internet bankacılığı    
45 3.3.1.1.1       4.300 TL ve altı TRY 4.22   4.22   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
46 3.3.1.1.2       4.300-211.100 TL arası TRY 8.44   8.44   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
47 3.3.1.1.3       211.100 TL üstü TRY 105.52   105.52   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
  3.3.1.2 ATM    
48 3.3.1.2.1       4.300 TL ve altı              
49 3.3.1.2.2       4.300-211.100 TL arası              
50 3.3.1.2.3       211.100 TL üstü              
  3.3.1.3 Diğer Kanallar    
51 3.3.1.3.1       4.300 TL ve altı TRY 21.10   21.10   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
52 3.3.1.3.2       4.300-211.100 TL arası TRY 42.21   42.21   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
53 3.3.1.3.3       211.100 TL üstü TRY 422.1   422.1   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
  3.3.2. Havale Ücreti    
  3.3.2.1 Mobil bankacılık ve internet bankacılığı    
54 3.3.2.1.1       4.300 TL ve altı TRY 2.11   2.11   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
55 3.3.2.1.2       4.300-211.100 TL arası TRY 4.22   4.22   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
56 3.3.2.1.3       211.100 TL üstü TRY 52.76   52.76   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
  3.3.2.2 ATM    
57 3.3.2.2.1       4.300 TL ve altı              
58 3.3.2.2.2       4.300-211.100 TL arası              
59 3.3.2.2.3       211.100 TL üstü              
  3.3.2.3 Diğer Kanallar    
60 3.3.2.3.1       4.300 TL ve altı TRY 10.55   10.55   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
61 3.3.2.3.2       4.300-211.100 TL arası TRY 21.11   21.11   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
62 3.3.2.3.3       211.100 TL üstü TRY 211.05   211.05   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
63 3.3.3. Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti              
64 3.3.3.1 Giden Fon Transferi TRY 3,500 %0,25 10,000   Giden uluslararası fon transferi ve SWIFT benzeri mesajlaşma işlemleri karşılığında alınan ücrettir. İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
65 3.3.3.2 Gelen Fon Transferi TRY 250 %0,10 2,500   İşleme aracılık eden muhabir bankaların talep edeceği masraflar ayrıca tahsil edilecektir. İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
66 3.3.3.3 Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gönderilen TRY 3,500 %0,25 10,000   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
67 3.3.3.4 Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gelen TRY 250 %0,10 2,500   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
68 3.3.3.5 Uluslararası Fon Transferi Sorgulama/Mesajlaşma Ücreti TRY 1,000 %0,25 5,000   İşlem Başına (Müşteriler tarafından diğer bankalara bilgi/düzeltme/değişiklik/akibet amacıyla gönderilmesi talep edilen herbir SWIFT mesajı için sayfa adedine bakılmaksızın, Bankamız döviz satış kurundan TL karşılığı tahsil edilir. Muhabir banka masrafları ek olarak yansıtılacaktır. BSMV hariçtir. 02.01.2024
69 3.3.4. Kıymetli Maden Transferi Ücreti              
70 3.3.4.1 Banka İçi              
71 3.3.4.2 Diğer Banka              
  3.3.5. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)    
  3.3.5.1 Geç EFT Başlangıç Saatine Kadar Gerçekleşen FAST İşlemleri (Resmi Çalışma Saatleri İçindeki)     
  3.3.5.1.1 Mobil bankacılık ve internet bankacılığı    
116 3.3.5.1.1.1       4.300 TL ve altı              
117 3.3.5.1.1.2       4.300-211.100 TL arası              
118 3.3.5.1.1.3       211.100 TL üstü              
  3.3.5.1.2 ATM    
119 3.3.5.1.2.1       4.300 TL ve altı              
120 3.3.5.1.2.2       4.300-211.100 TL arası              
121 3.3.5.1.2.3       211.100 TL üstü              
  3.3.5.1.3 Diğer Kanallar/Şube    
122 3.3.5.1.3.1       4.300 TL ve altı              
123 3.3.5.1.3.2       4.300-211.100 TL arası              
124 3.3.5.1.3.3       211.100 TL üstü              
  3.3.5.2 Geç EFT Başlangıç Saatinden Sonra ve Hafta Sonu Gerçekleşen FAST İşlemleri    
  3.3.5.2.1 Mobil bankacılık ve internet bankacılığı    
125 3.3.5.2.1.1       4.300 TL ve altı              
126 3.3.5.2.1.2       4.300-211.100 TL arası              
127 3.3.5.2.1.3       211.100 TL üstü              
  3.3.5.2.2 ATM    
128 3.3.5.2.2.1       4.300 TL ve altı              
129 3.3.5.2.2.2       4.300-211.100 TL arası              
130 3.3.5.2.2.3       211.100 TL üstü              
  3.3.5.2.3 Diğer Kanallar    
131 3.3.5.2.3.1       4.300 TL ve altı              
132 3.3.5.2.3.2       4.300-211.100 TL arası              
133 3.3.5.2.3.3       211.100 TL üstü              
72 3.4. Kiralık Kasa              
73 3.5. Aracılık Hizmetleri              
74 3.5.1. Fatura/Kurum Ödemesi              
75 3.5.2. Tahsilat/Ödeme Hizmetleri              
76 3.6. Belge ve Bilgilendirme              
77 3.6.1. Basılı Ekstre Gönderimi TRY 0.0   3   Belirtilen ücret sayfa başınadır. İşlemlerin 3.kişilerce yapılması halinde (noter vb.), 3.kişilere ödenen ücret haricinde ilave bir ücret tahsil edilemeyecektir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
78 3.6.2. Arşiv/Araştırma TRY 0.0   50   Belirtilen ücret sayfa başınadır. İşlemlerin 3.kişilerce yapılması halinde (noter vb.), 3.kişilere ödenen ücret haricinde ilave bir ücret tahsil edilemeyecektir. BSMV hariçtir. 09/01/2024
  3.7. Çek İşlemleri    
  3.7.1. Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti    
79 3.7.1.1 Çek Defteri (Yaprak Başı) TRY 30   30   Ücrete, çek yaprağı başına alınan değerli Kağıt Bedeli (vergi) hariçtir.  02.01.2024
80 3.7.1.2 Çek Düzenleme TRY 300   1000   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
81 3.7.1.3 Özel Nitelikli Çek Düzenleme TRY 300   1000   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
82 3.7.2. Çek İade Ücreti TRY 100   200   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
83 3.7.3. Çek Tahsilat Ücreti              
84 3.7.3.1 Aynı Banka Çeki TRY 250   400   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
85 3.7.3.2 Diğer Banka Çeki TRY 300   600   İşlem başına tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
86 3.7.3.3 Döviz Çekleri Tahsilatı (Diğer Banka) TRY 300   600   İşlem başına tahsil edilir. BSMV Hariçtir 02.01.2024
  3.7.4. Çek Belgelendirme ve Düzeltme Ücreti    
87 3.7.4.1 Karşılıksız Çek Belgelendirme TRY 250   500   İşlem başına tahsil edilir.  BSMV Hariçtir 02.01.2024
88 3.7.4.2 Çek Düzeltme Hakkı TRY 250   500   İşlem başına tahsil edilir.   BSMV Hariçtir 02.01.2024
  3.8. Senet İşlemleri    
89 3.8.1. Senet Bilgilendirme Ücreti TRY 100   200   İşlem başına tahsil edilir.  BSMV Hariçtir 02.01.2024
90 3.8.2. Senet İade Ücreti TRY 100   200   İşlem başına tahsil edilir.  BSMV Hariçtir 02.01.2024
  3.8.3. Senet Protesto İşlemleri Ücreti    
91 3.8.3.1 Senet Protesto  TRY 200   500   Talep başına (noter masrafları hariç) tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
92 3.8.3.2 Senet Protesto Kaldırma  TRY 200   500   Talep başına (noter masrafları hariç) tahsil edilir. BSMV hariçtir. 02.01.2024
93 3.8.4. Senet Tahsile Alma Ücreti              
94 3.8.4.1 Aynı Banka Senet Tahsili TRY       %1,00 İşlem başına tahsil edilir.  BSMV Hariçtir 02.01.2024
95 3.8.4.2 Muhabir Banka Senet Tahsili TRY       %1,00 İşlem başına tahsil edilir.  BSMV Hariçtir 02.01.2024
  4 Ödeme Sistemleri    
  4.1 POS Ücretleri    
96 4.1.1 POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS              
97 4.1.2 POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS              
98 4.1.3 Kayıp/Hasarlı POS ve Aksesuar Bedeli              
  4.2 Üye İşyeri Ücretleri    
  4.2.1 Üye İşyeri Ücreti Peşin/Taksit    
99 4.2.1.1 Üye İşyeri Ücreti Peşin              
100 4.2.1.2 Üye İşyeri Ücreti Taksit (İlave Taksit Oranı)              
101 4.2.1.3 Üye İşyeri Ücreti Peşin (Yurtdışı Kartlar)              
102 4.2.1.4 Üye İşyeri Ücreti (Kapalı Devre Kart Sistemleri)              
103 4.2.2 Bloke Çözüm Ücreti              
  4.3 Ticari Kart İle Yapılan İşlemler    
  4.3.1 Ticari Kart Üyelik Ücreti    
104 4.3.1.1 Ticari Kart Üyelik (Asıl Kart)              
105 4.3.1.2 Ticari Kart Üyelik (Ek Kart)              
106 4.3.2 Nakit Avans Ücreti              
  5 Dört Kategori Kapsamındaki Özel Ürün ve Hizmetler    
  5.1. Ticari Krediler    
  5.1.1. Koordinatör Banka Hizmeti    
  5.1.2. Tek veya çok Bankalı Finansmanlarda Temsilcilik (Agent) Hizmetleri    
  5.2. Dış Ticaret    
  5.2.1. Yurt Dışı Firma İstihbarat    
  5.3. Nakit Yönetimi    
107 5.3.1. Kıymetli Evrak ya da Nakit Hasılat Toplama-Teslimi/Kıymetli Maden Teslimleri              
108 5.3.2. Özel Sistem Uyumlu Ekstreler              
109 5.3.3. Çek ve Senet Entegrasyonu              
110 5.3.4. Güvenli Ödeme Sistemi               
115 5.3.5. Nöbetçi Transfer Ürünü              
  5.4. Ödeme Sistemleri              
111 5.4.1. Üye İşyeri Özel Kampanya Hizmeti              
112 5.4.2. Ücretsiz Ticari Kart Kampanya Katılımı              
113 5.4.3. Bloke POS Alacağının Vadeli Mal ve Hizmet Alımında Kullanılması              
114 5.4.4. Üye İşyeri Özel Rapor Ücreti              

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Copyright © 2024

SAYFA BAŞINA DÖN